Pi

30 000

12х19х22 cm, gypsum, 2021

Author: Evgeny Kravtsov

In stock

SKU: A107P2466 Categories: ,

12х19х22 cm, gypsum, 2021

Author: Evgeny Kravtsov

Other works:

Additional information

Additional

Nude, Subject, Situation

Creator

Evgeny Kravtsov

Format

Other

Size

Small

Style

Other