Zeta

320 000

12x16x22 cm, bronze, 2021

Author: Evgeny Kravtsov

In stock

SKU: A107P2464 Categories: ,

12x16x22 cm, bronze, 2021

Author: Evgeny Kravtsov

Other works:

Additional information

Additional

Subject, Situation

Creator

Evgeny Kravtsov

Format

Other

Size

Small

Style

Other